woensdag 21 mei 2014

Exhibition of the 'Professional Artists from the county Gelderland' (GBK) : Karin Buchholtz at the Dike house in Winssen. / Expositie van de 'Gemeenschap professionele beeldende kunstenaars van Gelderland' (GBK): Karin Buchholtz in het Dijkmagazijn in Winssen.


Karin Buchholtz will also be an Artist in Residence june 2014.

She started in 2010 her project 'Urban Stills'.
At the Dike House in Winssen she will continue this way of working, without being in an urban envirenmont but in a rural setting at  a river.  

The Dike House is situated in an unique riverlandscape along the river the Waal in a late 19the century building.  

Karin invites you for the Finissage, sunday 29 June at 2.00 a.m. at the Dike House in Winssen.

adress: 
Dijkmagazijn
Dijk 27 
6644 KB Winssen
dijkmagazijn@gbk.nl
www.gbk.nl

Open every sunday in June from 1.00 a.m. till 5 a.m. 


Karin Buchholtz zal gedurende de maand juni ook 'artist in residence' zijn.
Karin is in 2010 begonnen met haar project 'Urban Stills'. In het Dijkmagazijn zal ze deze deze manier van werken doorzetten. Het ontbreken van stedelijke taferelen op locatie in een landelijke omgeving daagt haar uit om haar werkwijze verder te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Karin nodigt u uit voor de finissage op zondag 29 juni 14.00.

Open elke zondag in juni van 13.00 tot 17.00. 

adres:
Dijkmagazijn
Dijk 27 
6644 KB Winssen
dijkmagazijn@gbk.nl
www.gbk.nl