donderdag 30 oktober 2014

Exhibition in 'het Cultuurhuis van de stad' of Nijmegen - Three Female Artists and three Weekends 15-16 22-23 29-30 november. Opening 15 november 3.00 p.m/ Expositie in het Cultuurhuis van de stad van Nijmegen: drie vrouwelijke kunstenaars en 3 weekeindes 15-16 22-23 29-30 november. Opening 15 november 15.00Exhibition in 'het Cultuurhuis van de stad' Nijmegen.


Three Female Artists show their work during the three weekends of 15-16, 22-23 and 29-30 November . 

Opening 15 november 3.00 p.m
Adress: Weurtseweg 76 Nijmegen, The Netherlands
Open 1.00 - 5.00 p.m.

The three artists work differently and use different disciplines.
- Karin Buchholtz will show her 'Urban Stills', a project which she started in 2010. 
The photo paintings show urban life in any big city like Paris, London, Los Angeles, Amsterdam and (recently) Berlin. She uses her selfmade photographs literally as a base for her paintings. 'Urban Stills is a project still in development.  
- Marlous Arnolds is an ornament designer. She combines her ornaments with precious stones in a free form so that a unique piece of jewellery is made.  
She works with a theme and she gets her inspiration from nature, among other things. 
-Margot van Neerven will show her monumental paintings and printing.The variations of fragile lines, recognazible colours and refined accents show a surprising set of layers: a game of flat and spatial.  

Opening 15 november at 3.00 p.m. 

We hope to see you !                                                                                                                                                                                 Expositie in het Cultuurhuis van de stad Nijmegen.


Drie vrouwelijk kunstenaars laten in drie weekeinden   15-16  22-23 29-30 hun werk zien.


Opening 15 november 15.00
adres Weurtseweg 76 Nijmegen 
Open: 13.00-17.00 De drie vrouwelijke kunstenaars werken elk op een andere manier en met een andere discipline.
Karin Buchholtz  is in 2010 begonnen met het project “Urban Stills’ Deze foto- schilderijen zijn schetsen van een stedelijke omgeving en laten het verhaal zien van elke grote stad. De foto- schilderijen zijn letterlijk gebaseerd op foto’s die zij zelf gemaakt heeft in Los Angeles en Europese steden. ‘Urban Stills is een project in uitvoering.
Marlous Arnold is sieraadontwerpster. Zij combineert haar sieraden vaak met edelstenen in een vrij ontworpen vorm waardoor een uniek sieraad ontstaat.
Haar inspiratie haalt zij o.a. uit de natuur en het werken met een thema.
En als laatste,  laat je meenemen in de monumentale werken van Margot van Neerven.
De afwisseling van fragiele lijnen, herkenbare kleuren en geraffineerde accenten laten een verrassende gelaagdheid zien. Een samenspel van plat en ruimtelijk werk.

Opening van de expositie is 15 november om 15.00.
U bent van harte uitgenodigd ! 


donderdag 26 juni 2014

At work in the Dike House Dijk 27 in Winssen. Finissage sunday 29 june 2.00 p.m. ! / Aan het werk in het Dijkmagazijn Dijk 27 in Winssen. Finissage zondag 29 juni om 14.00 !

This sunday,  29 june  last day open in the Dike House in Winssen and Finissage at 2.00 p.m. 
These are the works I made : 'Rural stills'
Come and see them for real !  

Winssen 
Dijk 27


Nu zondag 29 juni laatste dag in Winssen in het Dijkmagazijn: Finissage om  14.00 ! 
Kom de daar gemaakte 'Rural Stills' in het echt zien! 
Hope to see you ! 

Dijk 27 
Winssen  woensdag 4 juni 2014

At work in the Dike House Dijk 27 in Winssen. Open for visitors every sunday in June:1.a.m.-5 a.m./ Aan het werk in het Dijkmagazijn Dijk 27 in Winssen. Elke zondag in juni geopend.13.00-17.00

I started working in the Dike House in Winssen, hope to be there again on Friday the 6the of June.  This is an impression of my first 'Rural Stills' and what I'm doing there. 
It's great being outdoors ! I'm a real citykid !


  
Hier ben ik afgelopen dinsdag aan het werk in het Dijkmagazijn in Winssen. Ik hoop er komende vrijdag 6 juni weer te zijn. Dit is een indruk wat ik daar doe en van mijn eerste 'Rural Stills'
Het is geweldig buiten te zijn, ik ben een echt stadskind ! 

woensdag 21 mei 2014

Exhibition of the 'Professional Artists from the county Gelderland' (GBK) : Karin Buchholtz at the Dike house in Winssen. / Expositie van de 'Gemeenschap professionele beeldende kunstenaars van Gelderland' (GBK): Karin Buchholtz in het Dijkmagazijn in Winssen.


Karin Buchholtz will also be an Artist in Residence june 2014.

She started in 2010 her project 'Urban Stills'.
At the Dike House in Winssen she will continue this way of working, without being in an urban envirenmont but in a rural setting at  a river.  

The Dike House is situated in an unique riverlandscape along the river the Waal in a late 19the century building.  

Karin invites you for the Finissage, sunday 29 June at 2.00 a.m. at the Dike House in Winssen.

adress: 
Dijkmagazijn
Dijk 27 
6644 KB Winssen
dijkmagazijn@gbk.nl
www.gbk.nl

Open every sunday in June from 1.00 a.m. till 5 a.m. 


Karin Buchholtz zal gedurende de maand juni ook 'artist in residence' zijn.
Karin is in 2010 begonnen met haar project 'Urban Stills'. In het Dijkmagazijn zal ze deze deze manier van werken doorzetten. Het ontbreken van stedelijke taferelen op locatie in een landelijke omgeving daagt haar uit om haar werkwijze verder te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Karin nodigt u uit voor de finissage op zondag 29 juni 14.00.

Open elke zondag in juni van 13.00 tot 17.00. 

adres:
Dijkmagazijn
Dijk 27 
6644 KB Winssen
dijkmagazijn@gbk.nl
www.gbk.nl

woensdag 5 februari 2014

Urban Stills on show in February at the main Library Marienburg Nijmegen ! - Urban stills in Februari te zien in Marienburg - Centrale bibliotheek te Nijmegen !

Urban Stills (2010 - to this day)  

Karin Buchholtz
Karin Buchholtz, artist from Nijmegen The Netherlands ( Artez 2003) started in 2010 the project 'Urban Stills'
This project is based on selfmade photographs on different locations in big cities all over the world. These photographs are made secretly, in rural settings. Why are they made made secretly? That's because when people know they are being photographed they either pose or don't like it and get angry.
So the moment of the photograph is gone.
Sometimes, like in Los Angeles, the beach of Santa Monica can act as a location just like the zoo of Amsterdam 'Artis' can be a location for an 'Urban Still' (see photograph)  

These self made photo are printed on canvas and as in the last 'Urban Still' I create more depth and structure by using besides paint also oil crayons.Urban Stills (2010- heden)

Karin Buchholtz
De Nijmeegse Beeldend Kunstenaar Karin Buchholtz (Artez  2003) is in 2010 begonnen met het project “Urban Stills”.
Dit project, waar ik al verschillende jaren mee bezig ben, is gebaseerd op door mijzelf gemaakte foto’s op locaties in diverse grote steden in binnen- en buitenland. Deze foto’s noem ik  “stiekeme foto’s”  waarbij mensen in een stedelijke  omgeving gefotografeerd worden. Waarom stiekem? Omdat als mensen zien dat ze (indirect) gefotografeerd worden of als ik toestemming vraag het moment weg is; ze gaan poseren of worden boos.
Soms, zoals in Los Angeles, kan het strand van Santa Monica als locatie gelden. Of, zoals in de meest recente “Urban Still”  dierentuin Artis in Amsterdam de fotolocatie werd (zie hierboven, foto). 

De toegepaste techniek houdt in dat de door mijzelf gemaakte foto’s op canvas worden afgedrukt en meerwaarde krijgen doordat ik ze bewerk met verf en zoals in de laatste ‘Urban Still’ ook met oliepastel.”